Automatic verification of software packages with help of DNS

Tato diplomová práce se zabývá problémem bezpečné distribuce software. Je navrženo zlepšení s pomocí doménového systému, který je použit pro uložení verifikačních klíčů, potřebných pro ověření integrity balíků stáhnutých pomocí správce balíků. Navíc je navržena rozšířená verze, které se zabývá zabezpečením metadat repositářů. Obě verze jsou implementovány v jazyce Python a integrovány do správce balíků dnf. Tato implementace je otestována ve virtuálním prostředí, diskutována a zhodnocena z hlediska způsobené zátěže.

University

Faculty of Electrical Engineering and Communication

Date of Completion

2018

Resources

Leader

Tomáš Hozza

Student

Martin Sehnoutka