Eclipse plugin for triggering Project Newcastle workflows

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou Eclipse pluginu pre spúšťanie zostavení na vzdialenom PNC serveri pre firmu Red Hat. Teoretická časť tejto práce opisuje súčasný stav použitých technológií a návrh vlastného riešenia založeného na stanovených požiadavkách. V praktickej časti je zahrnutá implementácia navrhnutého riešenia. Plugin je realizovaný v programovacom jazyku Java a používa zostavovací nástroj Maven.

University

Faculty of Business and Economics

Date of Completion

2016

Resources

Leader

Štefan Bunčiak

Student

Denis Richtárik