Generátor kódu pro testovací rámec Red Deer

Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou nového zásuvného modulu do vývojového prostředí Eclipse. V teoretické části práce je popsána architektura vývojového prostředí Eclipse, jsou zde probrány grafické knihovny programovacího jazyka Java a vysvětleny možnosti rozšiřování vývojového prostředí Eclipse o vlastní zásuvné moduly. Dále jsou v teoretické části práce vysvětleny způsoby testování aplikací a popsán způsob sestavování (kompilování) aplikací. Popis praktické části práce se zabývá vývojem zásuvného modulu, návrhem interní logiky pro generování kódu a posléze implementací navrženého řešení generátoru kódu pro testovací rámec RedDeer.

University

Faculty of Electrical Engineering and Communication

Date of Completion

2017

Resources

Leader

Andrej Podhradský

Student

Dominik Jelínek