Scene editor for Box2D physics simulator engine

Cílem tohoto projektu je vytvoření 2D editoru scén pro engine Box 2D.

Body zadání:

  • Prostudujte a popište vlastnosti enginu Box 2D.
  • Popište, jakým způsobem je zajištěna vazba tohoto engine na různé programovací jazyky. Zaměřte se na popis vazby na JavaScript.
  • Navrhněte, jaké vlastnosti by měl mít 2D editor scén pro engine Box 2D.
  • Navrhněte a popište strukturu 2D editoru scén.
  • Na základě návrhu (předchozí bod) implementujte editor scén s využitím JavaScriptu a technologií dostupných ve webových prohlížečích (HTML Canvas atd.)
You must be logged in to perform this action!

Pavel Tišnovský

Team:
Location: Brno