A tool for storage configuration on GNU/Linux OS

 Anotace

Operační systém GNU/Linux poskytuje velmi mnoho technologií pro práci s datovými úložišti, přičemž tyto technologie mohou být využívány ve vrstvách nad sebou. Tato variabilita umožňuje dosahování velmi vysokých parametrů při práci s daty, avšak počáteční konfigurace datových úložišť vyžaduje dobrou znalost mnoha nástrojů, a je tak velmi složitou operací. Cílem práce je implementace základní verze nástroje usnadňujícího práci s datovými úložišti, jenž bude prostřednictvím uživatelských rozhraní umožňovat vytvoření nebo změny konfigurací využívajících různé technologie.

 Zadání

Operační systém GNU/Linux poskytuje velmi mnoho technologií pro práci s datovými
úložišti, přičemž tyto technologie mohou být využívány ve vrstvách nad
sebou. Tato variabilita umožňuje dosahování velmi vysokých parametrů při práci s
daty, avšak počáteční konfigurace datových úložišť vyžaduje dobrou znalost mnoha
nástrojů, a je tak velmi složitou operací. Cílem práce je implementace základní
verze nástroje usnadňujícího práci s datovými úložišti, jenž bude
prostřednictvím uživatelských rozhraní umožňovat vytvoření nebo změny
konfigurací využívajících různé technologie. Očekává se, že nástroj bude
využívat knihovnu blivet, jež v současné době pokrývá zřejmě nejširší rozsah z
technologií poskytovaných systémem GNU/Linux, bude implementován v programovacím
jazyce Python, bude se zaměřovat na znovupoužitelnost umožněním jeho využití
jinými nástroji, např. instalátorem OS Anaconda, a bude licencován některou z
open source licencí.

Od studenta jsou očekávány následující kroky:
1. seznámení s technologiemi datových úložišť na OS GNU/Linux
2. seznámení s knihovnou blivet, její architekturou a principy
3. návrh nástroje pro konfiguraci datových úložišť s ohledem na znovupoužitelnost
a rozšiřitelnost
4. implementace alespoň základní funkctionality nástroje – práci se
standardními diskovými oddíly a technologií Logical Volume Management (LVM)
5. implementace grafického uživatelského rozhraní se zaměřením na uživatelskou
přívětivost a znovupoužitelnost rozhraní jinými nástroji, např. instalátorem
Anaconda
6. tvorba dokumentace umožňující:
a) snadné a rychlé zaškolení uživatelů pro používání nástroje
b) snadné a rychlé zaškolení vývojářů jiných projektů pro využití nástroje
c) snadné pokračování ve vývoji nástroje autorem i jinými přispěvateli

Leader: Vratislav Podzimek

Team:
Location:
Topic:

Student:

University: Czech Technical University in Prague
Type: Bachelor Thesis
Date of Defence:
Grade: B
Link: