ADMesh GUI

 Anotace

Grafické rozhraní pro prohlížení 3D modelů ve formátu STL a manipulaci s nimi pomocí nástroje ADMesh.

 Zadání

STL je formát pro reprezentaci 3D modelů určených nejen pro 3D tisk. Navrhněte a implementujte nadstavbu v podobě grafického uživatelského rozhraní k aplikaci ADMesh, která umožňuje automatickou úpravu topologie a manipulaci s uvedeným formátem. Využijte skutečnosti, že aplikace poskytuje rozhraní pro programovací jazyky C a Python. Cílem práce je vytvořit intuitivní uživatelské rozhraní s možností zobrazovat načtený soubor se zvýrazněním změn provedených nástrojem ADMesh. Uživatel bude mít možnost vybrat akce, které se mají provést.

admeshgui

Leader: David Vyvlečka

Team:
Location:
Topic:

Student:

University: Czech Technical University in Prague
Type: Bachelor Thesis
Date of Defence:
Grade: A
Link: