Client side DNSSEC deployment

Abstract:

Diplomová práce se zabývá problémem přístupu koncového uživatele k odpovědím ověřeným pomocí protokolu DNSSEC. Práce posuzuje možnosti nasazení a nastavování resolveru za účelem zlepšení bezpečnosti pro koncové uživatele. V práci je navrhnuto řešení problému pro operační systém Fedora Workstation. Navrhnuté řešení je realizováno a porovnáno s již existujícím řesením.

Student:

Karel Nekuža

Consultant:

Tomáš Hozza

University:

FEKT VUT

Link on thesis:

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace?zp_id=110115