Determine applications affected by upgrade

Pokud je aktualizovaná knihovna, která je právě používaná nějakou aplikací (i třeba tranzitivně), tak je stará knihovna používaná dokud se aplikace nerestartuje. Zjistit, které aplikace je třeba restartovat není pro uživatele triviální. Tato práce by mu měla poskytnout nástroj, který by uživateli navrhl, které aplikace by bylo vhodné restartovat.

Napište plugin pro yum nebo dnf (podle jejich stavu v závěru vaší bakalářské práce), který v závislosti na provedených změnách yumem nebo dnfkem, navrhne uživateli, které aplikace by bylo vhodné restartovat. Tak aby se v paměti systému se nevyskytovali staré knihovny.

Leader: Jakub Kadlčík

Team:
Location:
Topic:

Student:

University: Palacky University in Olomouc
Type: Bachelor Thesis
Date of Defence:
Grade:
Link: