GNOME Keyring Storage in FreeIPA

  • Nastudujte projekt FreeIPA. Zaměřte se na správu dat týkající se identity uživatelů. Nastudujte část Vault projektu FreeIPA. Zaměřte se na rozhraní JSON-RPC této části. Nastudujte projekt Klíčenka Gnome.
  • Analyzujte práci s daty v klíčence Gnome. Navrhněte modul pro klíčenku Gnome, který zprostředkujte část Vault projektu FreeIPA pro účely alternativního úložiště citlivých dat.
  • Navrhněte nutné úpravy projektu FreeIPA a klíčenky Gnome, příp. souvisejících komponent pro integraci navrženého modulu. Implementujte prototyp vašeho řešení.
  • Ověřte správnost vašeho řešení pomocí automatizovaných testů na různých
    konfiguracích FreeIPA a klíčenky Gnome.

Leader: Michal Židek

Team:
Location:
Topic:

Student:

University: Brno University of Technology
Type: Diploma Thesis
Date of Defence:
Grade: B
Link: