Graphical user interface (GUI) for Tuned tool

  • Seznamte se s problematikou správy napájení v distribuci Fedora, s projektem Tuned (http://fedorahosted.org/tuned/) a se způsobem vytváření profilů pro Tuned verze 2.
  • Navrhněte způsob pro automatiké zjištění aktuálně podporovaných pluginů a jejich parametrů.
  • Navrhněte a implementujte grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro ovládání Tuned, které umožní i přepínání profilů, vytváření/editaci profilů, mazání profilů.
  • Demonstrujte funkčnost implementace.

Leader: Marek Stana

Team:
Location:
Topic:

Student:

University: Masaryk University
Type: Bachelor Thesis
Date of Defence:
Grade: C
Link: