GVfs caching subsystem

 Anotace

Cílem práce je vytvořit systém vyrovnávací paměti transparentně integrovaný do projektu GVfs sloužící jak pro urychlení určitého typu operací, tak i pro emulaci těch operací, lokálně nedostupných z daného návrhu modulů.

 Zadání

  1. Nastudujte gvfs, master, backendy. Nastudujte různé typy vyrovnávacích pamětí. Zdokumentujte nevýhody/nedostatky vybraných backendů.
  2. Navrhněte podsystém gvfs, který rozšíří backendy gvfs o možnost cachování.
  3. Implementujte navržený podsystém cachování jako rozšíření existujících backendů poskytující pouze základní operace nad souborovými systémy (např. backend pro přenos souborů přes bluetooth, ftp a sftp).
  4. Ověřte správnou funkcionalitu na vedoucím práce vybraných backendech. Proveďte srovnávací výkonnostní testy backendů s a bez použití cache. Diskutujte výhody a nevýhody použití cache pro gvfs.

16760

Leader: Ondrej Holy

Team:
Location:
Topic:

Student:

University: Brno University of Technology
Type: Diploma Thesis
Date of Defence:
Grade: A
Link: