JamVM: an alternative Java virtual machine

Popište vlastnosti JVM JamVM
Porovnejte výhody a zápory JVM JamVM v porovnání s JVM HotSpot
Vytvořte sadu jednoduchých výkonnostních testů (benchmarků), na nichž porovnáte výkonnost JVM HotSpot a JamVM
Výsledky výkonnostních testů vhodným způsobem prezentujte a okomentujte
Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte možnosti dalšího vývoje projektu

Leader: Ondřej Kalman

Team:
Location:
Topic:

Student:

University: Brno University of Technology
Type: Bachelor Thesis
Date of Defence:
Grade: B
Link: