Java applications monitoring using Java Debugger Interface (JDI)

  • Prostudujte specifikaci JPDA a především JDI.
  • Popište základní vlastnosti JDI a způsob jejího použití
  • Vytvořte jednoduchou aplikaci, která bude sloužit pro připojení k JVM
    a sledování v ní běžící aplikace
  • V konfiguračním souboru monitorovací aplikace bude možné zapsat události, které se budou detekovat (překročení velikosti alokované paměti, dlouhý běh GC…)
  • Při detekci zapsané události aplikace pošle notifikaci na zadaný systém (IRC, Jabber, mail, —) či zapíše informaci o události do logu (syslog…)
  • Sledovat by se mělo zejména obsazení operační paměti haldou (heapem) a zásobníkem
    Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte možnosti dalšího vývoje projektu

Leader: Slavomír Krupa

Team:
Location:
Topic:

Student:

University: Masaryk University
Type: Bachelor Thesis
Date of Defence:
Grade: B
Link: