Java.math package benchmark

Prostudujte dostupné nástroje pro měření výkonnosti různých implementací JVM, zaměřte se především na nástroj SPECjvm
Popište, které výkonnostní testy jsou v těchto nástrojích implementovány i vlastnosti JVM, jejichž výkonnost je těmito testy měřena
Popiště způsob implementace uložení čísel v objektech typu BigInteger a BigDecimal
Popiště způsob implementace algoritmů pracujících nad hodnotami typu BigInteger a BigDecimal
Navrhněte strukturu benchmarku pro měření výkonnosti vybraných operací balíčku java.math
Proveďte měření výkonnostních parametrů různých JVM, především OpenJDK, Oracle JDK a IBM Java s vhodnou prezentací výsledků
Zhodnoťte dosažené výsledky

 

Leader: Pavel Frýz

Team:
Location:
Topic:

Student:

University: Brno University of Technology
Type: Bachelor Thesis
Date of Defence:
Grade: B
Link: