LSP clients generator

Abstract:

Diplomová práce se zabývá protokolem Microsoft Language Server Protocol. V teoretické části práce je popsána architektura a vlastnosti protokolu, popis implementace protokolu LSP uvnitř vývojových prostředí Eclipse a VS Code a postup pro vytvoření nového zásuvného modulu do vývojových prostředí Eclipse a VS Code. Dále se teoretická část práce věnuje seznámení s projektem Apache Camel a implementací Camel Language serveru a Camel Language klientů pro rozšířenou jazykovou podporu. Poslední zmínka teoretické části je věnována nástroji pro usnadnění vytváření nových projektů Yeoman. Popis praktické části práce se zabývá vlastnostmi a implementací vytvořeného generátoru klientů pro Language Server Protocol.

Student:

Dominik Jelínek

Consultant:

Tomáš Sedmík

University:

FEKT VUT

Link on thesis:

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace?zp_id=118204