SelfTest tool improvements and fixes

Úkolem sudenta bude implementovat několik vylepšení a nových funkcí (například možnost přerušit test a vrátit se k němu později…). Výsledkem práce bude série patchů implementujících potřebné změny v takové kvaltě, že je bude možné přímo použít.

Leader: Otto Sabart

Team:
Location:
Topic:

Student:

University: Brno University of Technology
Type: Bachelor Thesis
Date of Defence:
Grade:
Link: