System Management with Dual Authorization

V UNIXových systémech má uživatel “root” neomezená práva upravovat systém. Cílem je zlepšit ochranu počítačového systému vůči útokům zevnitř uživatelem s právy administrátora tím, že systém bude vyžadovat potvrzení každé akce nezávislou osobou.

  • Krátce analyzujte model správy UNIXových systémů, a sepište hlavní požadavky na nezávislé potvrzování administrátorských akcí.
  • Na základě těchto požadavků navrhněte model konfigurace a základní rysy uživatelského rozhraní systému.
  • Navržené rozhraní implementujte. Přinejmenším umožněte spouštění příkazů shellu a editaci textových souborů.

Leader: Henrich Horváth

Team:
Location:
Topic:

Student:

University: Masaryk University
Type: Bachelor Thesis
Date of Defence:
Grade: E
Link: