Use of tags to classify content in Searchisko content management systems

 Anotace

Cílem této práce je seznámení z problematikou využití štítků při práci s obsahem a rozšíření systému Searchisko o flexibilní podporu práce se štítky.

 Zadání

Štítky (anglicky tag nebo label) jsou využívány ke kategorizaci dokumentů v mnoha systémech správy obsahu.

Searchisko (https://github.com/searchisko/searchisko) je OpenSource projekt, který umožňuje rychlé vybudování systému pro práci s dokumenty pocházejícími z různých heterogenních zdrojů. Nabízí především služby indexace dat, normalizace dat při indexaci, persistence dat, efektivního vyhledávání a agregace dat, zabezpečený přístup k datům na základě rolí uživatele a další.

Cílem této práce je seznámení z problematikou kategorizace obsahu pomocí štítků a rozšíření systému Searchisko o flexibilní podporu práce se štítky.

Úkoly:

  • seznámení a popis způsobů kategorizace obsahu pomocí štítků (co to je, výhody a nevýhody proti jiným způsobům kategorizace obsahu)
  • seznámení a popis způsobů využití štítků v systémech pro správu obsahu – tag clouds, filtrování, …
  • seznámení se systémem Searchisko a použitými technologiemi
  • návrh způsobu ukládání “uživatelských štítků” v Searchisku a způsobu práce s nimi
  • implementace rozšíření REST API Searchiska pro práci se štítky
  • využití slovníku synonym WordNet pro práci se štítky

Leader: Jiří Mauritz

Team:
Location:
Topic:

Student:

University: Masaryk University
Type: Bachelor Thesis
Date of Defence:
Grade: A
Link: