Firefox OS aplikácia

Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať funkčnú aplikáciu pre mobilný operačný systém Firefox, a tak ukázať možnosti využitia takéhoto operačného systému. Aplikáciu bolo možné zvoliť podľa vlastného výberu, a tak som si vybral fitness aplikáciu, ktorá monitoruje priebeh tréningu a umožňuje neskúsenému používateľovi cvičiť a formovať svoju postavu na základe vytvorených tréningových plánov. Aplikácia je prioritne určená osobám, ktoré nemajú skúsenosti s cvičením, nevedia ako začať alebo nepoznajú dostatok cvikov na to, aby si mohli precvičiť celé telo. Taktiež aj pre tých, ktorí uprednostňujú posilňovanie doma pred posilňovňou. Umožňuje zvoliť si nástroj alebo pomôcku na cvičenie podľa ktorej sa filtrujú cviky pridávané do tréningového plánu. Môžeme povedať, že v niektorých situáciách vie aplikácia zastúpiť osobného trénera, ktorý podáva informácie ako často a hlavne ako správne realizovať dané cviky. Informácie sú podávané v textovej ale aj zvukovo obrazovej podobe. Aplikácia obsahuje desiatky ukážok rôznych cvikov, na precvičenie všetkých svalových partií, či už pre mužov alebo ženy rôznej vekovej kategórie. Keďže ide o veľký počet dát, využil som cloudové riešenie a tak odľahčil mobilné zariadenie o pamäťový priestor. Týmto krokom sa mi podarilo poskytnúť množstvo informácií používateľovi a tak úspešne dosiahnuť cieľ, ktorý táto aplikácia mala. Výsledkom je, že používateľ bez akýchkoľvek predchádzajúcich znalostí o posilňovaní vie doma efektívne a pravidelne cvičiť so svojimi fitness pomôckami a vlastným telom.

University

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

Date of Completion

2016

Resources

Leader

Martin Stránský

Student

Matúš Salaj