LSP clients generator

Diplomová práce se zabývá protokolem Microsoft Language Server Protocol. V teoretické části práce je popsána architektura a vlastnosti protokolu, popis implementace protokolu LSP uvnitř vývojových prostředí Eclipse a VS Code a postup pro vytvoření nového zásuvného modulu do vývojových prostředí Eclipse a VS Code. Dále se teoretická část práce věnuje seznámení s projektem Apache Camel a implementací Camel Language serveru a Camel Language klientů pro rozšířenou jazykovou podporu. Poslední zmínka teoretické části je věnována nástroji pro usnadnění vytváření nových projektů Yeoman. Popis praktické části práce se zabývá vlastnostmi a implementací vytvořeného generátoru klientů pro Language Server Protocol.

University

Faculty of Electrical Engineering and Communication

Date of Completion

2019

Resources

Leader

Tomáš Sedmík

Student

Dominik Jelínek