Mobile applications for EvMan

The aim of the thesis is to create a mobile application for platforms Google Android and Apple iOS, using which the user will be able to perform some processes on the EvMan event management system. The first milestone is to analyze the EvMan information system and build a list of requirements for the mobile application. The second milestone is to design and build API that will be used for communication between the mobile application and the EvMan information system. The third milestone analyze available tools for building cross-platform mobile applications and choose the one that will be used. The fourth milestone is to design and implement mobile application.

SK

Cieľom diplomovej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu pre platformy Google Android a Apple iOS, pomocou ktorej bude užívateľ schopný vykonávať niektoré procesi informačného systému EvMan na správu udalostí. Prvý medzník je detailne sa zoznámiť so súčastnou štruktúrou informačného systému EvMan, analyzovať tento systém a vytvoriť zoznam požiadavkov na mobilnú aplikáciu. Druhý medzník je navrhúť a implementovať API, ktoré bude použité na komunikáciu medzi mobilnou aplikáciou a informačným systémom EvMan. Tretí mezník je spraviť analýzu aktuálne dostupných nástrojov pre vytváranie viac-platformových mobilných aplikácií a vybrať jeden ktorý bude použitý na tvorby mobilnej apikácie. Štvrtý medzník je návrh a implementácia mobilnej aplikácie.

Leader: Filip Zachar

Team:
Location:
Topic:

Student:

University:
Type:
Date of Defence:
Grade:
Link: